Svenskarnas frågor om att utbilda sitt ledarskap

Funderar du på att utbilda ditt ledarskap? Varje månad ställer svenskarna ett antal olika frågor till sökmotorerna om detta. En tjänst som vi använder tar sökmotorernas data som grund för att visa vilka frågor som användarna ställer. När vi skriver in ”ledarskapsutbildning”, så dyker följande frågor upp:

Vad är ett ledarskap för något?

Vad innebär det egentligen att utbilda sitt ledarskap? En ledarskapsutbildning är, precis som det låter, en utbildning som har i syfte att utbilda ledare. De krävs i princip alla branscher och verksamheter med fler än en person. Det ger en ökad insikt i hur man motiverar anställda, hur man sätter upp mål och hur man hanterar gruppdynamiken på arbetsplatsen.

Vad ingår i utbildningar för ledare?

Det finns många olika arrangörer som utbildar ditt ledarskap, och deras program varierar. Generellt får du lära dig om följande:

Relationer och gruppdynamik.
I egenskap av ledare behöver man bygga och hantera relationer kontinuerligt. Optimalt är om relationerna är professionella och ger resultat och effekt. Som ledare har man också viktiga relationer till fackliga organisationer, kollegor och andra intressenter. Även relationen till sig själv bör inte underskattas om man ska vara en bra ledare.

Målsättning och vision.
Under en ledarskapskurs får du lära dig mer om målsättning, skapa visioner och att göra konkreta strategier för att styra verksamheten i önskad riktning.

Resultat.
Vad ska bolaget leverera i form av tillväxt, effekt och konkurrenskraft? Att tolka resultatet i relation till målen är en viktig uppgift för en ledare. Att utvärdera och analysera är nödvändigt för att nå kommande mål.

Att utbilda ditt ledarskap handlar alltså mycket om att förbättra din förmåga att hantera och bygga relationer och att styra företaget i rätt riktning. Det handlar också om att, på daglig basis, bli bättre på att hantera situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Varför kurser inom ledarskap?

Det finns många olika anledningar som kan ligga till grund för att utbilda ditt ledarskap. Ett exempel på det är att det i princip alltid finns en efterfrågan på det. Oavsett bransch så behövs gott ledarskap. Det behövs på hög nivå, och på lägre nivå. Att ha en ledarskapsutbildning på ditt CV kan ge ett försprång gentemot andra när det kommer till att söka nytt jobb, eller när det är dags för någon på arbetsplatsen att befordras till en högre position.

Välj rätt broschyrställ

Hur broschyrer och annat material ska presenteras beror främst på vilka som ska ta del av informationen. Vilket broschyrställ & broschyrfack passar ert företag?

Golvsnurra med broschyrfack

Golvsnurra, eller golvställ, har flera mindre hjul, en stång i mitten och ett flertal broschyrfack där olika material kan presenteras. Kan liknas med de ställ som ofta används vid försäljning av gratulationskort även om det är större fack.
En fördel med golvsnurran är att den lätt kan förflyttas till olika ställen inom en lokal. Låt den stå vid produkterna, vid ingången eller ha med den på en mässa. Enkel att hantera med flera flexibla lösningar.

Väggställ

Många butiker använder väggställ som kan monteras på de flesta väggar. I väntrum är det exempelvis vanligt med tidningshållare på väggen och dessa väggställ har en liknande funktion men är mindre och anpassade för olika broschyrstorlekar. Det man i detta fall behöver välja är hur många broschyrfack som stället ska bestå av och bredden på hållarna (dvs hur breda broschyrer som ska sättas upp).
De flesta väggställ har enbart en rad av broschyrfack men det finns även de med tre eller fyra ”kolumner”. Ett alternativ är att köpa flera och montera dessa bredvid varandra.

Golvställ för A4

Ett golvställ har i princip samma funktion som en golvsnurra. Däremot finns inte samma flexibilitet gällande att förflytta stället då den står på en platta. I vissa fall finns däremot fördelar att ha ett stabilt broschyrställ som därmed inte kan rullas iväg. Passar utmärkt i butiker där kunderna önskar få med sig mer material så som stenbutiker, golvbutiker eller vid försäljning av kök eller badrum.

Broschyrställ med informationsskylt

En av de nyare modellerna är broschyrställ med informationsskylt. I och med att skylten kan vara utformad på annat sätt än broschyrerna blir det lättare att skapa material som är iögonfallande. Bakom, eller under, skylten finns sedan ett broschyrfack där broschyrerna, eller annat material, ligger tillgängligt.
Fördelen handlar främst om att utseendet på broschyren inte är avgörande för att få kunden att bli intresserad. Istället kan man lägga större fokus på själva skylten, dess utformning, färgsättning och dess budskap.

Reklam för assistansbolag i Jönköping

För den som driver ett företag är det alltid viktigt att synas oavsett om det rör sig om ett familjeföretag i Haparanda eller ett assistansbolag i Jönköping. Det finns många olika sätt att göra sitt namn känt men här är två effektiva sätt att nå ut till många personer, främst på den lokala orten.

Kläder för assistansbolag

Ett bra sätt att synas är att erbjuda de anställda i företaget kläder med tryck. Det brukar dessutom vara väldigt uppskattat och ger en känsla av gemenskap och samhörighet bland personalen. Utgå från exemplet att du driver ett assistansbolag i Jönköping och önskar göra reklam för att synas utåt i staden på ett smidigt men ändå brett sätt. Du har många anställda och erbjuder samtliga i personalstyrkan varsin jacka med företagsloggan eller adressen till företagets hemsida. Dessa jackor kommer sedan synas i många olika sammanhang, både i mataffären och ute på stan. Fler får vetskap om att företaget finns och reklamen har fyllt flera syften.

Att synas på sociala medier

Att marknadsföra sitt företag via nätet och sociala medier är vanligt och dessutom är det ett billigt sätt att nå ut till många människor. Sociala medier är enkla att använda och kräver inte särskilt mycket tid men med små dagliga uppdateringar kan du få fler personer att uppmärksamma ditt företag. Exemplet med ett assistansbolag i Jönköping är ett bra förslag att återigen ta upp. Assistans är sekretessbelagt och kräver vissa restriktioner så här gäller det att vara lite försiktig, till skillnad från om du har ett företag som säljer till exempel kläder. Att marknadsföra ett assistansbolag via sociala medier kan du göra genom att visa upp bilder och information om hur kontoret ser ut och var det ligger. Arrangera små tävlingar eller önska alla följare en trevlig dag. Det behöver inte vara så avancerat men bara att företaget finns tillgängligt på sociala medier kommer också öka vetskapen om att det existerar. Kanske lockar du till dig ny personal, nya kunder eller bara uppmuntrar till snack på stan om din verksamhet.

Det finns självklart många fler sätt att göra reklam vare sig det rör sig om ett assistansbolag eller något annat slags företag men dessa två metoder når ut till många människor, främst i staden där företaget finns och är ett effektivt sätt att visa upp sig.

Fällbara skötbord för offentliga badrum

Har man småbarn känner man väl till alla utmaningar som följer med att vistas i gallerior eller på restaurang. Plötsligt behöver man byta blöjor på barnet och saknas ett ordentligt skötbord kan man många gånger behöva återvända hem istället för att fortsätta dagen på den plats var man befinner sig. Under åren har det blivit allt enklare att ha med sig barnen ut. Delvis till följd av att det nu finns ordentliga skötbord på flera offentliga badrum. Detta var tidigare någonting man bara såg sporadiskt. Att ha ett skötbord är en förutsättning för att man skall kunna byta blöjor på riktigt små barn. De något äldre kan gå enklare att byta blöja på i och med att de kan stå själva.

Robusta skötbord

I Sverige finns det många bra patent som kan nämnas. Ett av de som gjort skillnad för många är skötborden som går under namnet Robust. Dessa väggfasta skötbord tar minimal plats på ett badrum samtidigt som de är tillräckligt stabila för att man utan problem skall kunna genomföra ett blöjbyte på språng. Idén bakom Robust skötbord kom när mannen bakom patentet bytte blöja på ett verkstadsgolv. Här väcktes tanken om att man borde kunna få plats med ett stabilt och bra skötbord överallt.

Nu för tiden är dessa skötbord välkända och går att finna överallt i landet. Det finns även en internationell marknad för dessa skötbord. Att utforma ett skötbord är en konst. Initialt kan det kännas som en enkel uppgift utan allt för mycket variabler. Det är dock inte riktigt hela bilden. För att man skall kunna byta blöjor på ett säkert och bra sätt, krävs ett ordentligt underlag. Dessa madrassliknande dynor skall ligga på plats och inte kana fram och tillbaka. Vidare krävs en sarg som gör att barnet inte kan rulla av bordet. En hylla där man kan ställa våtservetter, blöjor, puder eller annat som behövs vid blöjbytet underlättar avsevärt! Därtill kommer behovet av rinnande vatten. Ett skötbord som står för långt ifrån handfatet kan bli en säkerhetsfara. Man behöver då lämna barnet varje gång man skall hämta vatten. Även om det bara gäller sekunder, är det mycket som kan hända under tiden.

Att komma igång med inbound marketing

Att komma igång med inbound marketing

Inbound marketing kan vara ett kraftigt verktyg för att öka företagets omsättning. För de allra flesta är verkligheten så att kunderna inte kommer till företaget. Snarare krävs det aktiva marknadsföringsinsatser för att hitta kunderna, och att man gör det på ett bra sätt för att stärka sitt varumärke och för att signalera förtroende till kunderna. 

Marknadsföring där kunder rekommenderar en tjänst till andra kunder är en mycket effektiv form av marknadsföring. Det kostar inget per affär, och det kan i princip vara självgående när ett tillräckligt stort kundunderlag har nåtts och behandlats. Poängen med inbound marketing är att stödja detta fenomen, som är en dröm för många företag att nå. Det handlar om att genuint arbeta med en bra tjänst och marknadsföring som faktiskt skänker ett värde till den som exponeras. 

En bra början är att ta fram en detaljerad och genomarbetad strategi. Det här kan givetvis appliceras på många olika sätt. Det är genom en välarbetad strategi som man kan sätta olika mål och ha en grund med hänsyn till vilken arbetsuppgifter kan fördelas, och ett praktiskt schema kan läggas. 

Det bra att sätta ett så specifikt mål som möjligt, något ni verkligen kan veta när det har uppnåtts. Abstrakta mål som att ”växa som företag” kan visserligen vara bra, men då bör man också sätta en siffra på när man har växt tillräckligt för att nå målet. Är det ett antal följare på Facebook? Handlar det om omsättning? Vinstmarginal? Antal nya kunder? Det är ni själva som bestämmer målet – se bara till att det gynnar er verksamhet på ett bra sätt. Dela gärna upp det större målet i delmål. 

Förslag på konkreta arbetsuppgifter

  • Skapa landningssidor. Er landningssida bör vara snygg och konverterande. Hur rimmar den med er strategi för inbound marketing? Här finns det ofta enorm potential för konverteringsoptimering.
  • Skapa innehåll som skänker mervärde. Guider, informationsgrafik, nyheter kan vara typer av innehåll som bäddar för att ni når era mål som tagits fram tidigare. Tänk på att anpassa metod och tonalitet efter målgrupp. Hela modellen som den här typen av marknadsföring innebär, är beroende av bra content.
  • Se över era sociala medier. Hur ska ni arbeta med sociala medier? Vilka plattformar ska ingå som en väsentlig del av arbetet? Är era konton optimerade?

Företagstelefoni

Valet av leverantör av telefoni och bredband är någonting man som företag ställs inför regelbundet. Det kommer kontinuerligt nya aktörer på marknaden vars erbjudanden ofta kan kännas rätt för verksamhetens behov. För många av de som köper in telefonilösningar är dock stabilitet ett a de viktigare faktorerna. Man vill inte hamna i en situation där täckningen är undermålig eller supporten inte tillräckligt effektiv för att hantera problem som uppkommer. Tele2 och andra etablerade alternativ är därför ofta ett förstahandsval. Viktigt är att man kan anpassa tjänsterna och att det är flexibelt åt alla håll. Det kan snabbt komma behov av att utöka eller minska användningen och antalet telefonnummer som används. Detta är någonting man bör ha möjlighet till för att inte belasta ekonomin i onödan. Vidare kan man tänka på att täckningen är på topp i städerna men att det kan bli problem om man har möten och uppdrag bortom städer och byar.

Mobilt bredband

Även om telefonen för många är ett ovärderligt verktyg i arbetet, finns en rad indikationer på att vi i allt högre utsträckning använder internet för att kommunicera. Detta inte minst när det gäller relationer över gränser. Tele2 är ett av de företag som har mycket väl genomtänkt system för hur man jobbar med bredband. Det 4G nät som används kan förse omkring 99 % av befolkningen i Sverige med bra täckning. De erbjuder även en router för att kunna dela uppkopplingen med andra enheter och individer.

För den som är på resa och spenderar en hel del tid i bilen, har internettillgång ibland varit ett problem. Detta är ett område där man på Tele2 kommit långt. I och med deras tjänst Car-Fi har man möjlighet att koppla in en minirouter i bilens strömuttag. Detta medför att man kan ha en stabil och bra uppkoppling oavsett var man befinner sig. I förlängningen möjliggör detta en rad uppgifter som tidigare inte varit tänkbara.

För mer information om Tele2 finns denna sida där man kan studera företagsabonnemang och bredbandstjänster. Det finns en hel del att gå igenom i valet av telefoni och bredband. Detta är en bra informationssida dom går igenom några av de faktorer som väger tungt hos företag.

Kan jag skydda min bostad med ett inbrottslarm?

Alla villaägare ställer sig nog frågan om hur effektivt ett inbrottslarm är. Man vill ju vara säker på att tjuven inte väljer just mitt hus. Det är svårt att ge något definitivt svar eftersom det skulle kräva att man gjorde en statistisk undersökning bland inbrottstjuvar och det brukar inte vara en grupp som är enkelt att komma till tals med eller som svarar på enkäter. En del tjuvar har god kännedom om hur inbrottslarm är uppbyggda och hur larmcensorer ser ut och var de brukar sitta så man ska alltid vara mycket noggrann när man installerar inbrottslarmet och de olika censorerna. 

Hur vanligt är det med inbrottslarm? 

Försäljningen av inbrottslarm ökar stadigt och larmdosor och övervakningskameror blir allt vanligare i våra bostäder. De stora försäkringsbolagen för statistik över hur stor del av deras kunder som har inbrottslarm och statistiken talar sitt tydliga språk. 25% av Folksams kunder har inbrottslarm och det är en ökning med två procent. Även Länsförsäkringar och IF har fler och fler kunder som installerar inbrottslarm. Det är vanligare bland folk som bor i de större städerna att ha ett inbrottslarm än bland folk som bor ute på landet. 

Olika typer av inbrottslarm 

När man installerar ett inbrottslarm kan man ofta koppla det till andra typer av larm, till exempel brandvarnare, fuktdetektorer, videokameror och skalskydd. Man kan också koppla larmet till en larmcentral, om det till exempel skulle börja brinna så kommer brandkåren betydligt fortare till platsen. Samma sak gäller så klart ett inbrottslarm som är kopplat till en larmcentral med väktarutryckning. En del abonnemang ger dig dessutom fritt antal väktarutryckningar så du behöver inte oroa dig för falsklarm eller att det skulle stå dig dyrt om de gjorde en utryckning till er bostad och det sedan visar sig att det inte finns några inkräktare på plats. 

Trådlösa inbrottslarm 

Nu förtiden är det allt mer vanligt med trådlösa inbrottslam som kommunicerar med radiovågor. Dessa larm är otroligt enkla att installera och man behöver inte dra några kablar mellan centralenheten och larmcensorerna. Däremot drivs ett trådlöst inbrottslarm med batterier vilket innebär att de måste bytas ut då och då. Ofta ger larmet av sig någon form av signal när batterierna behöver bytas ut. Det kan vara ett blinkande ljus eller någon form av ljud. Då tar du bara ner inbrottslarmet och öppnar batteriluckan och sätter i nya batterier. 

Vanliga frågor kring datorsupport för privatpersoner

Vanliga frågor kring datorsupport för privatpersoner

Det finns vissa tekniska problem som vi tvingas hantera på mer eller mindre daglig basis men inte förstår varför. Varför behöver man till exempel starta om routern med jämna mellanrum? Vad händer när man besöker en sajt som har blivit hackad? Här får du svar på några av de vanligaste frågorna som har att göra med datorsupport för privatpersoner.

Hur håller jag min bärbara dators batteri i trim?

En av de vanligaste frågorna relaterad till datorsupport för privatpersoner har att göra med laptopbatterier. Du har säkert hört av någon att du bör dränera datorns batteri fullständigt innan du laddar det, eller att du alltid bör ha mellan 40 och 80 procents batteri eftersom det får batteriet att hålla längre. De flesta av dessa påståenden behöver du inte längre bry dig om, då de gällde för gamla batterier med nickel.

Som tur är använder de flesta av dagens tekniska enheter litiumbatterier, vilka är enklare att ha att göra med. Det du bör tänka på är att de håller längre om du håller de svala och inte låter strömsladden sitta kvar trots att batteriet är fulladdat.

Vad gör egentligen trojaner och virus?

Som du säkert känner till är trojaner och virus ingenting du vill ha i din dator, men du känner kanske inte till hur de egentligen fungerar. Virus är datorprogram som kopierar sig själva och smittar en dator, för att sedan sprida sig vidare till en annan. På så vis påminner de om de virus vi människor kan smittas av. Trojaner är istället program som framstår som normala, men under ytan döljer kod som inte gör vad programmet utgör sig för att göra. Det kan till exempel handla om att någon använder trojanen för att ta kontroll över din dator.

Vad kan hända om jag använder ett publikt trådlöst nätverk?

Många användare av datorer och smartphones anstränger sig för att försöka hitta gratis WiFi-anslutningar. Publika trådlösa nätverk kan dock innebära problem, särskilt om de har väldigt låg säkerhet. Även om du behöver ange ett lösenord kan andra personer på nätverket se vad du gör och i värsta fall stjäla känslig information och lösenord. Därför bör du använda sajter som kör HTTPS, då dessa använder kryptering som förhindrar stöld av data.

Konferens nära Stockholm

Att ha någon form av enhetligt tema för konferensen kan vara en bra idé. Det kan vara ganska generellt eller väldigt specifikt, men genom att ha ett tema gör du att din konferens nära Stockholm blir mer minnesvärd för konferensdeltagarna. Med hjälp av ett tema kan du göra att dina idéer blir mer enhetliga och du underlättar samtidigt ditt val av eventuell föreläsare. Redan i ett tidigt skede bör du fundera på om du ska anlita en föreläsare till ditt evenemang, om du inte själv har tänkt hålla i eventuella föredrag.

Du kan aldrig vara överdrivet förberedd när du anordnar en konferens. Du bör ha ett kalkylblad för budget och planering där du skapar flikar för utgifter, schema och allt annat som rör evenemanget. Se till att uppdatera ditt kalkylblad så fort någonting förändras, till exempel när en kostnad ökar, minskar eller tillkommer. På detta sätt har du alltid tillgång till uppdaterad information på en och samma plats, och har en bra överblick över planeringen och genomförandet. Tänk på att du aldrig kan skriva ner för mycket eller vara för organiserad.

Ta hjälp med arbetet inför och under konferensen

Att arrangera en konferens nära Stockholm kan ofta innebära mer jobb än du från början hade föreställt dig. Genom att ta hjälp av en frivillig person inom organisationen kan du få hjälp med att bära bördan och får någon att delegera vissa arbetsuppgifter till. Med god hjälp från denna person behöver du inte oroa dig för alla småsaker under dagen, utan kan istället koncentrera dig på att se till så alla deltagare får en givande upplevelse. Förhoppningsvis kan du dessutom få en möjlighet att själva slappna av lite och njuta av evenemanget, vilket är viktigt.

Hur mycket du än förbereder inför evenemanget kan du i slutändan inte mer än hoppas att allt klaffar. Någonting kommer förmodligen att gå fel vid ett tillfälle eller ett annat. Du kan minimera risken för att detta inträffar genom att planera så mycket du kan i ett så tidigt skede som möjligt. Sedan kan du bara hoppas på det bästa. Du bör dock komma ihåg att nästan alla problem går att lösa. De flesta saker kan åtgärdas genom en betydligt mindre ansträngning än du kanske tror och deltagarna kommer kanske inte ens lägga märke till att allt inte går planenligt, eller åtminstone inte komma ihåg att allt inte flöt på som det skulle.

PPM samt höjda pensioner

En vanligt förekommande åsikt bland gemene man om pensionerna är att de är för låga. Viss skillnad finns dock utifrån hur man gjort med sin PPM där Advisor PPM med flera har inneburit starkare avkastning. Det många kanske inte känner till är att pensionerna balanseras varje år och till skillnad från skatterna inte förändras genom politiska beslut. Istället är det den så kallade pensionsbromsen som bestämmer pensionernas storlek. Bromsen går ut på att se till så pensionssystemet helt och hållet finansieras med de avgifter som betalas in till systemet. När tillgångarna i pensionssystemet är lägre än skulderna minskas därför pensionerna. Ett balanstal fastslås årligen som bestämmer hur pensionerna ska justeras. Under 2017 kommer såväl inkomstpensionen som den så kallade tilläggspensionen att öka med 2,8 procent. Även de personer som har den allra lägsta pensionen kommer att få se sina pensioner höjda till nästa år.

Advisor 20 år av kapitalförvaltning

Premiepensionen är en liten men viktig del av den allmänna pensionen och förvaltningen av PPM-fonderna är därför viktig. Advisor har ägnat sig åt kapitalförvaltning sedan 1997, alltså i snart 20 år. Företaget upptäckte att det fanns ett behov av kompetent och yrkesmässig fondförvaltning och en efterfrågan på detta. Det gäller inte minst PPM-sparandet, det vill säga de valbara fonderna i premiepensionssystemet. Det är just PPM-förvaltningen som idag utgör företagets kärnverksamhet. 2012 bildade bolaget ett fondbolag vid namn Advisor Fondförvaltning, som idag ansvarar för förvaltningen av två egna fonder. Den ena fonden, Advisor Världen, finns dessutom med som valbar fond i PPM-systemet. Fonden bildades i maj månad 2011 och är en så kallad global aktiefond.

Fondförvaltarens andra fond, Advisor Multihedge bildades i början av 2013 och fond-i-fond som innehåller olika hedgefonder. Denna typ av fond kan vara ett spännande alternativ till de traditionella aktie- och räntefonderna. Fonden startades för att Advisor ville kunna erbjuda utvalda hedgefonder på den världsomspännande marknaden. Företaget har idag cirka 50 000 kunder och förvaltar ett kapital till ett värde av ungefär 8 miljarder svenska kronor. Advisor har flera olika tillstånd utfärdade av Finansinspektionen, som är den myndighet som har i uppdrag att kontrollera finansmarknaderna i landet. När företaget grundades 1997 kallade man sig Advisor Försäkringsförmedling. 2005 bytte man namn till Advisor Kapitalförsäkring och 2012 bytte man till det nuvarande namnet Advisor Fondförvaltning.

Så här mycket höjs din pension

Det som avgör huruvida inkomstpensionen höjs eller sänks är främst antalet personer som arbetar och storleken på dessa personers inkomster. Av den pensionsgrundande inkomsten sätts årligen 18,5 procent av till den allmänna pensionen, upp till 7,5 inkomstbasbelopp. 16 procent går till inkomstpensionen medan 2,5 procent går till premiepensionen.

När det gäller garantipensionen och majoriteten av de tjänstepensioner som arbetsgivarna tillhandahåller, är det istället prisbasbeloppet som ligger till grund för beloppen. Eftersom prisbasbeloppet under 2017 höjd med 500 kronor, en höjning som motsvarar 1,1 procent, kommer även garantipensionen och tjänstepensionerna att höjas. De personer vars pension består enbart av garantipensionen eller till en stor del består av garantipensionen kommer därför att få höjd pension nästa år.

När det gäller de personer som har både inkomstpension och garantipension, kommer garantipensionen att sänkas till följd av att inkomstpensionen höjs mer än garantipensionen. Den som inte har någon inkomstpension alls eller en låg sådan, garantipension och/eller bostadstillägg får ungefär 1,1 procent mer i pension. Den som har både inkomstpension och garantipension får en höjd pension på mellan 1,1 och 2,8 procent. Den som varken har garantipension eller bostadstillägg får sin inkomstpension höjd med 2,8 procent.

Vad är garantipension?

Garantipensionen utgör en del av den helhet som kallas den allmänna pensionen och är tänkt att ge ett grundläggande skydd till de personer som har haft en mindre arbetsinkomst under sitt liv. Storleken på garantipensionen bestäms utifrån flera olika faktorer: ditt civilstånd, storleken på din inkomstpension och det antal år du har varit bosatt i landet. Om din svenska arbetsinkomst har varit låg, eller om du inte har haft någon arbetsinkomst överhuvudtaget, kommer detta att resultera i en låg inkomstpension eller att du inte är berättigad till någon inkomstpension alls. Om så är fallet kommer din pension utgöras av garantipensionen, vilken är ett grundläggande skydd för personer med särskilt låga pensioner.

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen. När du skickar in din ansökan om allmän pension till Pensionsmyndigheten, gäller därför ansökan även för garantipension. Detta gäller oavsett din ålder vid inlämnandet av ansökan, men garantipensionen kan man få tidigast från 65 års ålder. Eventuell tjänstepension, privata pensionsförsäkringar eller kapital har ingen inverkan på garantipensionen.

Den grundläggande förutsättningen för att du ska vara berättigad till garantipension är att du har bott i landet i tre år eller mer. Garantipensionen minskas gradvis om du erhåller inkomstgrundande pension som exempelvis utländsk pension, svensk inkomstpension eller änkepension. När dina inkomstgrundande pensioner når upp till en viss nivå kommer du inte längre att vara berättigad garantipension. Denna gräns ligger idag vid 11 394 kronor per månad för ogifta personer och 10 099 kronor i månaden för gifta.

Om du har tagit ut din pension före 65 års ålder kan du ändå inte få garantipension innan du fyller 65 år. Då kan det också vara så att du har en lägre pension än dessa nivåer men ändå inte är berättigad garantipension. Om du istället tar ut pensionen efter 65 års ålder har det ingen inverkan på dessa nivåer. Du kan då ha en högre pension än ovan nämnda nivåer men ändå vara berättigad garantipension.

Det maximala belopper för garantipensionen är 7 863 kronor per månad för ensamstående och 7 014 kronor per månad för gifta. Det villkor som gäller för att du ska ha möjlighet att bli berättigad full garantipension är att du har varit bosatt i landet i åtminstone 40 år, från det året du fyller 16 till och med året då du fyller 64. För varje år du varit bosatt i Sverige mindre än 40 år minskar din garantipension med 1/40-del per år. Den som har varit bosatt 30 år i Sverige får med andra ord 30/40-delars garantipension.

Om du är född 1976 eller senare gäller andra regler. Mellan 16 och 25 års ålder ska du då ha haft en pensionsgrundande inkomst motsvarande respektive års inkomstbasbelopp, för att respektive år ska ge dig rätt till garantipension. 2016 innebär det att den pensionsgrundande inkomsten ska motsvara 59 300 kronor.