Få mer som bemanningssjuksköterska i lön inom det privata

Vår inhemska vårdapparat drivs och finansieras av de olika regionerna. Därmed är majoriteten av alla sjuksköterskor i vårt land anställda inom den offentliga sektorn. Därmed skiljer sig processen kring löneförhöjning lite grann åt här hemma i Sverige jämfört med i många andra länder. Med detta sagt finns det även sjuksyrror som är anställda av privata företag. Dessutom är det belopp som en bemanningssjuksköterska får i lön ofta högre inom denna sektor än vad kollegorna inom det offentliga tjänar.

Vad du som bemanningssjuksköterska får i lön varierar en hel del

När det kommer till vad du som bemanningssjuksköterska får i lön inom den privata sektorn bör du tänka på följande saker:

  • I den offentliga sektorn förhandlar facket åt dig. I den offentliga sektorn sätts lönerna och förmånerna vanligtvis genom så kallade kollektivavtal. Dessa avtal träffas mellan arbetsgivaren (regionen) och facken. Avtalen är väldigt omfattande och gäller för ett stort antal medarbetare inom vården. Därmed förhandlar du inte själv som enskild sjuksköterska i det offentliga utan detta görs på en större skala å dina vägnar via facket.
  • I det offentliga sköts förhandlingen ofta genom den kollektiva avtalsrörelsen. Kollektivavtalen till trots är det fortfarande möjligt för sjuksköterskor i vårt land att förhandla med sin arbetsgivare om en löneförhöjning. Däremot sker denna process vanligtvis via just facket och den kollektiva avtalsrörelsen. Men även sjuksyrror inom det offentliga kan förhandla om olika förmåner, mer flexibla arbetstider och möjligheter till utveckling. Detta utifrån sin utbildning, kompetens, erfarenhet och sina prestationer.
  • Bemanningssjuksköterskor har större möjligheter att förhandla. Mot bakgrund av ovan har du möjlighet att få mer som bemanningssjuksköterska i lön om du jobbar inom det privata. Bemanningsföretagen är trots allt privata företag som du ofta kan löneförhandla med på egen hand utan fackets inblandning. Däremot har dessa ofta ramavtal med de olika regionerna och andra uppdragsgivare. De brukar också ha en viss lönenivå som de flesta av deras konsulter ligger på. Men ett visst förhandlingsutrymme finns det såklart alltid.

Med detta sagt förändras vården jämt och ständigt, vilket även innebär att den ersättning som sjuksyrrorna får i lön ändras från gång till annan.