Kan jag skydda min bostad med ett inbrottslarm?

Alla villaägare ställer sig nog frågan om hur effektivt ett inbrottslarm är. Man vill ju vara säker på att tjuven inte väljer just mitt hus. Det är svårt att ge något definitivt svar eftersom det skulle kräva att man gjorde en statistisk undersökning bland inbrottstjuvar och det brukar inte vara en grupp som är enkelt att komma till tals med eller som svarar på enkäter. En del tjuvar har god kännedom om hur inbrottslarm är uppbyggda och hur larmcensorer ser ut och var de brukar sitta så man ska alltid vara mycket noggrann när man installerar inbrottslarmet och de olika censorerna. 

Hur vanligt är det med inbrottslarm? 

Försäljningen av inbrottslarm ökar stadigt och larmdosor och övervakningskameror blir allt vanligare i våra bostäder. De stora försäkringsbolagen för statistik över hur stor del av deras kunder som har inbrottslarm och statistiken talar sitt tydliga språk. 25% av Folksams kunder har inbrottslarm och det är en ökning med två procent. Även Länsförsäkringar och IF har fler och fler kunder som installerar inbrottslarm. Det är vanligare bland folk som bor i de större städerna att ha ett inbrottslarm än bland folk som bor ute på landet. 

Olika typer av inbrottslarm 

När man installerar ett inbrottslarm kan man ofta koppla det till andra typer av larm, till exempel brandvarnare, fuktdetektorer, videokameror och skalskydd. Man kan också koppla larmet till en larmcentral, om det till exempel skulle börja brinna så kommer brandkåren betydligt fortare till platsen. Samma sak gäller så klart ett inbrottslarm som är kopplat till en larmcentral med väktarutryckning. En del abonnemang ger dig dessutom fritt antal väktarutryckningar så du behöver inte oroa dig för falsklarm eller att det skulle stå dig dyrt om de gjorde en utryckning till er bostad och det sedan visar sig att det inte finns några inkräktare på plats. 

Trådlösa inbrottslarm 

Nu förtiden är det allt mer vanligt med trådlösa inbrottslam som kommunicerar med radiovågor. Dessa larm är otroligt enkla att installera och man behöver inte dra några kablar mellan centralenheten och larmcensorerna. Däremot drivs ett trådlöst inbrottslarm med batterier vilket innebär att de måste bytas ut då och då. Ofta ger larmet av sig någon form av signal när batterierna behöver bytas ut. Det kan vara ett blinkande ljus eller någon form av ljud. Då tar du bara ner inbrottslarmet och öppnar batteriluckan och sätter i nya batterier. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *