Välj rätt broschyrställ

Hur broschyrer och annat material ska presenteras beror främst på vilka som ska ta del av informationen. Vilket broschyrställ & broschyrfack passar ert företag?

Golvsnurra med broschyrfack

Golvsnurra, eller golvställ, har flera mindre hjul, en stång i mitten och ett flertal broschyrfack där olika material kan presenteras. Kan liknas med de ställ som ofta används vid försäljning av gratulationskort även om det är större fack.
En fördel med golvsnurran är att den lätt kan förflyttas till olika ställen inom en lokal. Låt den stå vid produkterna, vid ingången eller ha med den på en mässa. Enkel att hantera med flera flexibla lösningar.

Väggställ

Många butiker använder väggställ som kan monteras på de flesta väggar. I väntrum är det exempelvis vanligt med tidningshållare på väggen och dessa väggställ har en liknande funktion men är mindre och anpassade för olika broschyrstorlekar. Det man i detta fall behöver välja är hur många broschyrfack som stället ska bestå av och bredden på hållarna (dvs hur breda broschyrer som ska sättas upp).
De flesta väggställ har enbart en rad av broschyrfack men det finns även de med tre eller fyra ”kolumner”. Ett alternativ är att köpa flera och montera dessa bredvid varandra.

Golvställ för A4

Ett golvställ har i princip samma funktion som en golvsnurra. Däremot finns inte samma flexibilitet gällande att förflytta stället då den står på en platta. I vissa fall finns däremot fördelar att ha ett stabilt broschyrställ som därmed inte kan rullas iväg. Passar utmärkt i butiker där kunderna önskar få med sig mer material så som stenbutiker, golvbutiker eller vid försäljning av kök eller badrum.

Broschyrställ med informationsskylt

En av de nyare modellerna är broschyrställ med informationsskylt. I och med att skylten kan vara utformad på annat sätt än broschyrerna blir det lättare att skapa material som är iögonfallande. Bakom, eller under, skylten finns sedan ett broschyrfack där broschyrerna, eller annat material, ligger tillgängligt.
Fördelen handlar främst om att utseendet på broschyren inte är avgörande för att få kunden att bli intresserad. Istället kan man lägga större fokus på själva skylten, dess utformning, färgsättning och dess budskap.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *