PPM samt höjda pensioner

En vanligt förekommande åsikt bland gemene man om pensionerna är att de är för låga. Viss skillnad finns dock utifrån hur man gjort med sin PPM där Advisor PPM med flera har inneburit starkare avkastning. Det många kanske inte känner till är att pensionerna balanseras varje år och till skillnad från skatterna inte förändras genom politiska beslut. Istället är det den så kallade pensionsbromsen som bestämmer pensionernas storlek. Bromsen går ut på att se till så pensionssystemet helt och hållet finansieras med de avgifter som betalas in till systemet. När tillgångarna i pensionssystemet är lägre än skulderna minskas därför pensionerna. Ett balanstal fastslås årligen som bestämmer hur pensionerna ska justeras. Under 2017 kommer såväl inkomstpensionen som den så kallade tilläggspensionen att öka med 2,8 procent. Även de personer som har den allra lägsta pensionen kommer att få se sina pensioner höjda till nästa år.

 

Ekonomiska frågor finns här: ekonomiblogg.se.

Advisor 20 år av kapitalförvaltning

Premiepensionen är en liten men viktig del av den allmänna pensionen och förvaltningen av PPM-fonderna är därför viktig. Advisor har ägnat sig åt kapitalförvaltning sedan 1997, alltså i snart 20 år. Företaget upptäckte att det fanns ett behov av kompetent och yrkesmässig fondförvaltning och en efterfrågan på detta. Det gäller inte minst PPM-sparandet, det vill säga de valbara fonderna i premiepensionssystemet. Det är just PPM-förvaltningen som idag utgör företagets kärnverksamhet. 2012 bildade bolaget ett fondbolag vid namn Advisor Fondförvaltning, som idag ansvarar för förvaltningen av två egna fonder. Den ena fonden, Advisor Världen, finns dessutom med som valbar fond i PPM-systemet. Fonden bildades i maj månad 2011 och är en så kallad global aktiefond.

Fondförvaltarens andra fond, Advisor Multihedge bildades i början av 2013 och fond-i-fond som innehåller olika hedgefonder. Denna typ av fond kan vara ett spännande alternativ till de traditionella aktie- och räntefonderna. Fonden startades för att Advisor ville kunna erbjuda utvalda hedgefonder på den världsomspännande marknaden. Företaget har idag cirka 50 000 kunder och förvaltar ett kapital till ett värde av ungefär 8 miljarder svenska kronor. Advisor har flera olika tillstånd utfärdade av Finansinspektionen, som är den myndighet som har i uppdrag att kontrollera finansmarknaderna i landet. När företaget grundades 1997 kallade man sig Advisor Försäkringsförmedling. 2005 bytte man namn till Advisor Kapitalförsäkring och 2012 bytte man till det nuvarande namnet Advisor Fondförvaltning.

Så här mycket höjs din pension

Det som avgör huruvida inkomstpensionen höjs eller sänks är främst antalet personer som arbetar och storleken på dessa personers inkomster. Av den pensionsgrundande inkomsten sätts årligen 18,5 procent av till den allmänna pensionen, upp till 7,5 inkomstbasbelopp. 16 procent går till inkomstpensionen medan 2,5 procent går till premiepensionen.

När det gäller garantipensionen och majoriteten av de tjänstepensioner som arbetsgivarna tillhandahåller, är det istället prisbasbeloppet som ligger till grund för beloppen. Eftersom prisbasbeloppet under 2017 höjd med 500 kronor, en höjning som motsvarar 1,1 procent, kommer även garantipensionen och tjänstepensionerna att höjas. De personer vars pension består enbart av garantipensionen eller till en stor del består av garantipensionen kommer därför att få höjd pension nästa år.

När det gäller de personer som har både inkomstpension och garantipension, kommer garantipensionen att sänkas till följd av att inkomstpensionen höjs mer än garantipensionen. Den som inte har någon inkomstpension alls eller en låg sådan, garantipension och/eller bostadstillägg får ungefär 1,1 procent mer i pension. Den som har både inkomstpension och garantipension får en höjd pension på mellan 1,1 och 2,8 procent. Den som varken har garantipension eller bostadstillägg får sin inkomstpension höjd med 2,8 procent.

Vad är garantipension?

Garantipensionen utgör en del av den helhet som kallas den allmänna pensionen och är tänkt att ge ett grundläggande skydd till de personer som har haft en mindre arbetsinkomst under sitt liv. Storleken på garantipensionen bestäms utifrån flera olika faktorer: ditt civilstånd, storleken på din inkomstpension och det antal år du har varit bosatt i landet. Om din svenska arbetsinkomst har varit låg, eller om du inte har haft någon arbetsinkomst överhuvudtaget, kommer detta att resultera i en låg inkomstpension eller att du inte är berättigad till någon inkomstpension alls. Om så är fallet kommer din pension utgöras av garantipensionen, vilken är ett grundläggande skydd för personer med särskilt låga pensioner.

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen. När du skickar in din ansökan om allmän pension till Pensionsmyndigheten, gäller därför ansökan även för garantipension. Detta gäller oavsett din ålder vid inlämnandet av ansökan, men garantipensionen kan man få tidigast från 65 års ålder. Eventuell tjänstepension, privata pensionsförsäkringar eller kapital har ingen inverkan på garantipensionen.

Den grundläggande förutsättningen för att du ska vara berättigad till garantipension är att du har bott i landet i tre år eller mer. Garantipensionen minskas gradvis om du erhåller inkomstgrundande pension som exempelvis utländsk pension, svensk inkomstpension eller änkepension. När dina inkomstgrundande pensioner når upp till en viss nivå kommer du inte längre att vara berättigad garantipension. Denna gräns ligger idag vid 11 394 kronor per månad för ogifta personer och 10 099 kronor i månaden för gifta.

Om du har tagit ut din pension före 65 års ålder kan du ändå inte få garantipension innan du fyller 65 år. Då kan det också vara så att du har en lägre pension än dessa nivåer men ändå inte är berättigad garantipension. Om du istället tar ut pensionen efter 65 års ålder har det ingen inverkan på dessa nivåer. Du kan då ha en högre pension än ovan nämnda nivåer men ändå vara berättigad garantipension.

Det maximala belopper för garantipensionen är 7 863 kronor per månad för ensamstående och 7 014 kronor per månad för gifta. Det villkor som gäller för att du ska ha möjlighet att bli berättigad full garantipension är att du har varit bosatt i landet i åtminstone 40 år, från det året du fyller 16 till och med året då du fyller 64. För varje år du varit bosatt i Sverige mindre än 40 år minskar din garantipension med 1/40-del per år. Den som har varit bosatt 30 år i Sverige får med andra ord 30/40-delars garantipension.

Om du är född 1976 eller senare gäller andra regler. Mellan 16 och 25 års ålder ska du då ha haft en pensionsgrundande inkomst motsvarande respektive års inkomstbasbelopp, för att respektive år ska ge dig rätt till garantipension. 2016 innebär det att den pensionsgrundande inkomsten ska motsvara 59 300 kronor.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *