Vad kostar ett kontor/lokal på Kungsholmen?

Vad kostar ett kontor/lokal på Kungsholmen?

Generellt är det dyrt med både kontor och lokaler i Stockholm. Detta om man jämför priset per kvadratmeter i jämförelse med andra städer i Sverige. Ju mer centralt desto dyrare. Men samtidigt kan det vara extremt lönsamt både utifrån logistiska faktorer och möjlighet att sälja varor. Vad kostar en lokal på Kungsholmen? Här följer exempel på prisnivåer från december 2019 och ett par lediga lokaler på Kungsholmen som då låg ute på offentliga uthyrningssidor.

Kontor på 217 kvadratmeter

Önskas ett stort och centralt beläget kontor på Kungsholmen? Kontoret ligger i DN skrapan och bjuder därmed på mäktig utsikt över Stockholm. Enligt den webbportal som presenterar kontoret är uppskattad kostnad 106 700 kr per månad. Det skulle därmed innebära en kostnad per kvadratmeter på ca 491 kr. Som alltid med lediga lokaler och kontor sker en förhandling med fastighetsägaren innan ett exakt pris kan sättas.

111 kvadratmeter med kontor och ateljé

Ett annat objekt som låg ute samtidigt var en lokal på 111 kvadratmeter, även denna i centrala Kungsholmen. Eftersom det är en lokal på bottenvåningen kan den både användas till kontor, ateljé, utställningar eller liknande. En nackdel är däremot entrédörren som enbart har en höjd på 1,40 m.

Enligt ”hyresindikatorn” är priset 33 300 kr per månad. Det innebär därmed en kostnad per kvadratmeter och månad på 300 kr. Visserligen billigare än objektet ovan men här finns även helt andra förutsättningar.

Som visas kan alltså priset skilja relativt mycket. Framförallt handlar det om läge, storlek och vad lokalen är anpassad till. I DN-skrapan är det klassiska kontorslokaler medan det andra objektet snarare är en öppen lokal som kan användas till olika ändamål.

Hjälp med att söka?

Har du inte tid att gå igenom alla webbportaler på nätet som presenterar lediga lokaler? Det finns ett enklare sätt. Flera av dessa portaler erbjuder en gratis tjänst som innebär att man fyller i vilka krav som finns på lokalerna varpå de sedan matchar detta mot befintliga lediga lokaler inom önskat område.

På detta sätt kan man ställa krav som inte alltid nämns i produktbeskrivningarna. Det kan exempelvis vara att lokalen är extra ljudisolerad, har flera balkonger, många ingångar eller annat. Självklart finns det även en fördel att anmäla sig till ett par förmedlare eftersom de kan ha olika lokaler som förmedlas.

Fördelarna med överfallslarm för företag

Fördelarna med överfallslarm för företag

Om du är företagsägare eller på annat sätt involverad i säkerheten på det företag där du är anställd, är sannolikheten stor att du ibland oroar dig över potentiella säkerhetsbrister. Du kanske rentav har övervägt att införskaffa ett överfallslarm men känner dig osäker på huruvida ett sådant kommer att tillföra någonting till företagets säkerhet? Om så är fallet har du hamnat helt rätt – här kommer vi nämligen att beskriva några av de främsta fördelarna med överfallslarm för företag.

Detta är ett överfallslarm

Ett överfallslarm är en slags larm som ofta används av till exempel banker, butiker mer varor i lite högre prisklasser och liknande. Faktum är dock att alla slags företag skulle kunna gynnas av att införskaffa ett sådant, oavsett företagets storlek och bransch.

Med hjälp av överfallslarmet kan du försäkra dig om att dina anställda på ett enkelt och diskret sätt kan larma för fara om de hamnar i en potentiellt farlig situation eller en ren och skär nödsituation. Nedan kommer vi att diskutera ett par av de främsta anledningarna till att investera i denna typ av larm.

Därför bör ditt företag investera i ett överfallslarm

Det finns flera anledningar för företag att göra en investering i sin säkerhet genom att införskaffa ett överfallslarm. Detta larm ökar bland annat möjligheterna att få tag på skurkar. När personalen har möjlighet att larma i händelse av fara eller nödsituation kan de göra detta på ett i många fall diskret sätt. Vanligtvis innebär detta att den brottsling som är i färd med att begå en brottslig handling på företagets ägor inte ens uppmärksammar att så sker. Den anställde kan via larmet komma i direktkontakt med en larmcentral som i sin tur kan vidta de åtgärder som anses vara nödvändiga.

Ett överfallslarm ger alltså dina medarbetare möjligheten att tillkalla hjälp på ett enkelt och smidigt sätt. Denna typ av larm är därför en investering som kan förhöja säkerheten på en rad olika platser, såsom receptioner samt de platser där värdefulla föremål är till salu. Med ett enkelt knapptryck kan personalen tillkalla hjälp, vilket ger en ökad trygghetskänsla på arbetsplatsen.

Beam centraldammsugare

Städning är inte de flestas favoritintresse. Däremot så är det något som tyvärr ändå måste göras, helst varje vecka. Förutom att skräp och prylar ska plockas undan, kök och badrum ska rengöras samt hyllor dammtorkas, ska även golvet tas itu med. Dammsugning är något som många av oss avskyr. Det är jobbigt att dra runt på dammsugaren som verkar fastna på precis varenda tröskel. Dock finns det en bra lösning som kommer göra städningen till en dans. Beam centraldammsugare är en särskild sorts dammsugare som installeras till en stor behållare. Dammet leds via rör inuti väggen ner till behållaren. För att dammsuga kopplar du enkelt in en lång slang i vägguttaget och kan sedan börja dammsuga på ett enkelt sätt, utan att behöva dra runt på en gammal bökig dammsugare. Det är inte ovanligt att strulet med att dra ut dammsugaren ur det fulla förrådet får en att skjuta upp denna annars enkla syssla. Precis som med andra vanor som man lyckas hålla vid liv, så är tricket att eliminera hinder fram till faktiska beteendet. En centraldammsugare är det perfekta sättet för att börja ha ett renare hem.

Olika handtag för Beam centraldammsugare

En av de största fördelarna med Beam centraldammsugare, förutom att den har extremt bra kapacitet, är att du kan välja till olika sorters handtag. Detta gör att du snabbt kan förvandla den vanliga dammsugaren till en trapprengörare, ett effektivt redskap för att damma hyllor och mindre utrymme och mycket mer. Det kommer aldrig mer att vara jobbigt att rengöra listerna. Det är bara att sätta fast ett listhandtag. Förutom diverse handtag kan du även välja till olika sorters munstycken. Vad sägs exempelvis om en dammsvabb?

Klarar av stora och små hus

Bor du i ett väldigt stort hus? Det går att installera flera vägguttag till en Beam centraldammsugare. Du kan även välja att köpa till förlängningssladdar som gör att du når betydligt längre. Det är framförallt den långa slangen som många älskar med just Beam centraldammsugare. Till skillnad från den vanliga dammsugaren som du behöver koppla in i massor av olika uttag, behöver du knappt byta vägguttag när du använder Beam centraldammsugare.

Svenskarnas frågor om att utbilda sitt ledarskap

Funderar du på att utbilda ditt ledarskap? Varje månad ställer svenskarna ett antal olika frågor till sökmotorerna om detta. En tjänst som vi använder tar sökmotorernas data som grund för att visa vilka frågor som användarna ställer. När vi skriver in ”ledarskapsutbildning”, så dyker följande frågor upp:

Vad är ett ledarskap för något?

Vad innebär det egentligen att utbilda sitt ledarskap? En ledarskapsutbildning är, precis som det låter, en utbildning som har i syfte att utbilda ledare. De krävs i princip alla branscher och verksamheter med fler än en person. Det ger en ökad insikt i hur man motiverar anställda, hur man sätter upp mål och hur man hanterar gruppdynamiken på arbetsplatsen.

Vad ingår i utbildningar för ledare?

Det finns många olika arrangörer som utbildar ditt ledarskap, och deras program varierar. Generellt får du lära dig om följande:

Relationer och gruppdynamik.
I egenskap av ledare behöver man bygga och hantera relationer kontinuerligt. Optimalt är om relationerna är professionella och ger resultat och effekt. Som ledare har man också viktiga relationer till fackliga organisationer, kollegor och andra intressenter. Även relationen till sig själv bör inte underskattas om man ska vara en bra ledare.

Målsättning och vision.
Under en ledarskapskurs får du lära dig mer om målsättning, skapa visioner och att göra konkreta strategier för att styra verksamheten i önskad riktning.

Resultat.
Vad ska bolaget leverera i form av tillväxt, effekt och konkurrenskraft? Att tolka resultatet i relation till målen är en viktig uppgift för en ledare. Att utvärdera och analysera är nödvändigt för att nå kommande mål.

Att utbilda ditt ledarskap handlar alltså mycket om att förbättra din förmåga att hantera och bygga relationer och att styra företaget i rätt riktning. Det handlar också om att, på daglig basis, bli bättre på att hantera situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Varför kurser inom ledarskap?

Det finns många olika anledningar som kan ligga till grund för att utbilda ditt ledarskap. Ett exempel på det är att det i princip alltid finns en efterfrågan på det. Oavsett bransch så behövs gott ledarskap. Det behövs på hög nivå, och på lägre nivå. Att ha en ledarskapsutbildning på ditt CV kan ge ett försprång gentemot andra när det kommer till att söka nytt jobb, eller när det är dags för någon på arbetsplatsen att befordras till en högre position.

Välj rätt broschyrställ

Hur broschyrer och annat material ska presenteras beror främst på vilka som ska ta del av informationen. Vilket broschyrställ & broschyrfack passar ert företag?

Golvsnurra med broschyrfack

Golvsnurra, eller golvställ, har flera mindre hjul, en stång i mitten och ett flertal broschyrfack där olika material kan presenteras. Kan liknas med de ställ som ofta används vid försäljning av gratulationskort även om det är större fack.
En fördel med golvsnurran är att den lätt kan förflyttas till olika ställen inom en lokal. Låt den stå vid produkterna, vid ingången eller ha med den på en mässa. Enkel att hantera med flera flexibla lösningar.

Väggställ

Många butiker använder väggställ som kan monteras på de flesta väggar. I väntrum är det exempelvis vanligt med tidningshållare på väggen och dessa väggställ har en liknande funktion men är mindre och anpassade för olika broschyrstorlekar. Det man i detta fall behöver välja är hur många broschyrfack som stället ska bestå av och bredden på hållarna (dvs hur breda broschyrer som ska sättas upp).
De flesta väggställ har enbart en rad av broschyrfack men det finns även de med tre eller fyra ”kolumner”. Ett alternativ är att köpa flera och montera dessa bredvid varandra.

Golvställ för A4

Ett golvställ har i princip samma funktion som en golvsnurra. Däremot finns inte samma flexibilitet gällande att förflytta stället då den står på en platta. I vissa fall finns däremot fördelar att ha ett stabilt broschyrställ som därmed inte kan rullas iväg. Passar utmärkt i butiker där kunderna önskar få med sig mer material så som stenbutiker, golvbutiker eller vid försäljning av kök eller badrum.

Broschyrställ med informationsskylt

En av de nyare modellerna är broschyrställ med informationsskylt. I och med att skylten kan vara utformad på annat sätt än broschyrerna blir det lättare att skapa material som är iögonfallande. Bakom, eller under, skylten finns sedan ett broschyrfack där broschyrerna, eller annat material, ligger tillgängligt.
Fördelen handlar främst om att utseendet på broschyren inte är avgörande för att få kunden att bli intresserad. Istället kan man lägga större fokus på själva skylten, dess utformning, färgsättning och dess budskap.

Reklam för assistansbolag i Jönköping

För den som driver ett företag är det alltid viktigt att synas oavsett om det rör sig om ett familjeföretag i Haparanda eller ett assistansbolag i Jönköping. Det finns många olika sätt att göra sitt namn känt men här är två effektiva sätt att nå ut till många personer, främst på den lokala orten.

Kläder för assistansbolag

Ett bra sätt att synas är att erbjuda de anställda i företaget kläder med tryck. Det brukar dessutom vara väldigt uppskattat och ger en känsla av gemenskap och samhörighet bland personalen. Utgå från exemplet att du driver ett assistansbolag i Jönköping och önskar göra reklam för att synas utåt i staden på ett smidigt men ändå brett sätt. Du har många anställda och erbjuder samtliga i personalstyrkan varsin jacka med företagsloggan eller adressen till företagets hemsida. Dessa jackor kommer sedan synas i många olika sammanhang, både i mataffären och ute på stan. Fler får vetskap om att företaget finns och reklamen har fyllt flera syften.

Att synas på sociala medier

Att marknadsföra sitt företag via nätet och sociala medier är vanligt och dessutom är det ett billigt sätt att nå ut till många människor. Sociala medier är enkla att använda och kräver inte särskilt mycket tid men med små dagliga uppdateringar kan du få fler personer att uppmärksamma ditt företag. Exemplet med ett assistansbolag i Jönköping är ett bra förslag att återigen ta upp. Assistans är sekretessbelagt och kräver vissa restriktioner så här gäller det att vara lite försiktig, till skillnad från om du har ett företag som säljer till exempel kläder. Att marknadsföra ett assistansbolag via sociala medier kan du göra genom att visa upp bilder och information om hur kontoret ser ut och var det ligger. Arrangera små tävlingar eller önska alla följare en trevlig dag. Det behöver inte vara så avancerat men bara att företaget finns tillgängligt på sociala medier kommer också öka vetskapen om att det existerar. Kanske lockar du till dig ny personal, nya kunder eller bara uppmuntrar till snack på stan om din verksamhet.

Det finns självklart många fler sätt att göra reklam vare sig det rör sig om ett assistansbolag eller något annat slags företag men dessa två metoder når ut till många människor, främst i staden där företaget finns och är ett effektivt sätt att visa upp sig.

Fällbara skötbord för offentliga badrum

Har man småbarn känner man väl till alla utmaningar som följer med att vistas i gallerior eller på restaurang. Plötsligt behöver man byta blöjor på barnet och saknas ett ordentligt skötbord kan man många gånger behöva återvända hem istället för att fortsätta dagen på den plats var man befinner sig. Under åren har det blivit allt enklare att ha med sig barnen ut. Delvis till följd av att det nu finns ordentliga skötbord på flera offentliga badrum. Detta var tidigare någonting man bara såg sporadiskt. Att ha ett skötbord är en förutsättning för att man skall kunna byta blöjor på riktigt små barn. De något äldre kan gå enklare att byta blöja på i och med att de kan stå själva.

Robusta skötbord

I Sverige finns det många bra patent som kan nämnas. Ett av de som gjort skillnad för många är skötborden som går under namnet Robust. Dessa väggfasta skötbord tar minimal plats på ett badrum samtidigt som de är tillräckligt stabila för att man utan problem skall kunna genomföra ett blöjbyte på språng. Idén bakom Robust skötbord kom när mannen bakom patentet bytte blöja på ett verkstadsgolv. Här väcktes tanken om att man borde kunna få plats med ett stabilt och bra skötbord överallt.

Nu för tiden är dessa skötbord välkända och går att finna överallt i landet. Det finns även en internationell marknad för dessa skötbord. Att utforma ett skötbord är en konst. Initialt kan det kännas som en enkel uppgift utan allt för mycket variabler. Det är dock inte riktigt hela bilden. För att man skall kunna byta blöjor på ett säkert och bra sätt, krävs ett ordentligt underlag. Dessa madrassliknande dynor skall ligga på plats och inte kana fram och tillbaka. Vidare krävs en sarg som gör att barnet inte kan rulla av bordet. En hylla där man kan ställa våtservetter, blöjor, puder eller annat som behövs vid blöjbytet underlättar avsevärt! Därtill kommer behovet av rinnande vatten. Ett skötbord som står för långt ifrån handfatet kan bli en säkerhetsfara. Man behöver då lämna barnet varje gång man skall hämta vatten. Även om det bara gäller sekunder, är det mycket som kan hända under tiden.

Här finns en webbplats om skötbord och med fokus på robust. Ett väggfast skötbord som kommit att bli standard i många offentliga badrum i Sverige och utomlands. Att kunna erbjuda föräldrar ett stabilt och bra skötbord är viktigt om man vill kunna ta emot alla gäster till sitt varuhus, sin restaurang eller vad för plats som än kan tänkas vara intressant.

Att komma igång med inbound marketing

Att komma igång med inbound marketing

Inbound marketing kan vara ett kraftigt verktyg för att öka företagets omsättning. För de allra flesta är verkligheten så att kunderna inte kommer till företaget. Snarare krävs det aktiva marknadsföringsinsatser för att hitta kunderna, och att man gör det på ett bra sätt för att stärka sitt varumärke och för att signalera förtroende till kunderna. 

Marknadsföring där kunder rekommenderar en tjänst till andra kunder är en mycket effektiv form av marknadsföring. Det kostar inget per affär, och det kan i princip vara självgående när ett tillräckligt stort kundunderlag har nåtts och behandlats. Poängen med inbound marketing är att stödja detta fenomen, som är en dröm för många företag att nå. Det handlar om att genuint arbeta med en bra tjänst och marknadsföring som faktiskt skänker ett värde till den som exponeras. 

En bra början är att ta fram en detaljerad och genomarbetad strategi. Det här kan givetvis appliceras på många olika sätt. Det är genom en välarbetad strategi som man kan sätta olika mål och ha en grund med hänsyn till vilken arbetsuppgifter kan fördelas, och ett praktiskt schema kan läggas. 

Det bra att sätta ett så specifikt mål som möjligt, något ni verkligen kan veta när det har uppnåtts. Abstrakta mål som att ”växa som företag” kan visserligen vara bra, men då bör man också sätta en siffra på när man har växt tillräckligt för att nå målet. Är det ett antal följare på Facebook? Handlar det om omsättning? Vinstmarginal? Antal nya kunder? Det är ni själva som bestämmer målet – se bara till att det gynnar er verksamhet på ett bra sätt. Dela gärna upp det större målet i delmål. 

Förslag på konkreta arbetsuppgifter

  • Skapa landningssidor. Er landningssida bör vara snygg och konverterande. Hur rimmar den med er strategi för inbound marketing? Här finns det ofta enorm potential för konverteringsoptimering.
  • Skapa innehåll som skänker mervärde. Guider, informationsgrafik, nyheter kan vara typer av innehåll som bäddar för att ni når era mål som tagits fram tidigare. Tänk på att anpassa metod och tonalitet efter målgrupp. Hela modellen som den här typen av marknadsföring innebär, är beroende av bra content.
  • Se över era sociala medier. Hur ska ni arbeta med sociala medier? Vilka plattformar ska ingå som en väsentlig del av arbetet? Är era konton optimerade?

Företagstelefoni

Valet av leverantör av telefoni och bredband är någonting man som företag ställs inför regelbundet. Det kommer kontinuerligt nya aktörer på marknaden vars erbjudanden ofta kan kännas rätt för verksamhetens behov. För många av de som köper in telefonilösningar är dock stabilitet ett a de viktigare faktorerna. Man vill inte hamna i en situation där täckningen är undermålig eller supporten inte tillräckligt effektiv för att hantera problem som uppkommer. Tele2 och andra etablerade alternativ är därför ofta ett förstahandsval. Viktigt är att man kan anpassa tjänsterna och att det är flexibelt åt alla håll. Det kan snabbt komma behov av att utöka eller minska användningen och antalet telefonnummer som används. Detta är någonting man bör ha möjlighet till för att inte belasta ekonomin i onödan. Vidare kan man tänka på att täckningen är på topp i städerna men att det kan bli problem om man har möten och uppdrag bortom städer och byar.

Mobilt bredband

Även om telefonen för många är ett ovärderligt verktyg i arbetet, finns en rad indikationer på att vi i allt högre utsträckning använder internet för att kommunicera. Detta inte minst när det gäller relationer över gränser. Tele2 är ett av de företag som har mycket väl genomtänkt system för hur man jobbar med bredband. Det 4G nät som används kan förse omkring 99 % av befolkningen i Sverige med bra täckning. De erbjuder även en router för att kunna dela uppkopplingen med andra enheter och individer.

För den som är på resa och spenderar en hel del tid i bilen, har internettillgång ibland varit ett problem. Detta är ett område där man på Tele2 kommit långt. I och med deras tjänst Car-Fi har man möjlighet att koppla in en minirouter i bilens strömuttag. Detta medför att man kan ha en stabil och bra uppkoppling oavsett var man befinner sig. I förlängningen möjliggör detta en rad uppgifter som tidigare inte varit tänkbara.

För mer information om Tele2 finns denna sida där man kan studera företagsabonnemang och bredbandstjänster. Det finns en hel del att gå igenom i valet av telefoni och bredband. Detta är en bra informationssida dom går igenom några av de faktorer som väger tungt hos företag.

Kan jag skydda min bostad med ett inbrottslarm?

Alla villaägare ställer sig nog frågan om hur effektivt ett inbrottslarm är. Man vill ju vara säker på att tjuven inte väljer just mitt hus. Det är svårt att ge något definitivt svar eftersom det skulle kräva att man gjorde en statistisk undersökning bland inbrottstjuvar och det brukar inte vara en grupp som är enkelt att komma till tals med eller som svarar på enkäter. En del tjuvar har god kännedom om hur inbrottslarm är uppbyggda och hur larmcensorer ser ut och var de brukar sitta så man ska alltid vara mycket noggrann när man installerar inbrottslarmet och de olika censorerna. 

Hur vanligt är det med inbrottslarm? 

Försäljningen av inbrottslarm ökar stadigt och larmdosor och övervakningskameror blir allt vanligare i våra bostäder. De stora försäkringsbolagen för statistik över hur stor del av deras kunder som har inbrottslarm och statistiken talar sitt tydliga språk. 25% av Folksams kunder har inbrottslarm och det är en ökning med två procent. Även Länsförsäkringar och IF har fler och fler kunder som installerar inbrottslarm. Det är vanligare bland folk som bor i de större städerna att ha ett inbrottslarm än bland folk som bor ute på landet. 

Olika typer av inbrottslarm 

När man installerar ett inbrottslarm kan man ofta koppla det till andra typer av larm, till exempel brandvarnare, fuktdetektorer, videokameror och skalskydd. Man kan också koppla larmet till en larmcentral, om det till exempel skulle börja brinna så kommer brandkåren betydligt fortare till platsen. Samma sak gäller så klart ett inbrottslarm som är kopplat till en larmcentral med väktarutryckning. En del abonnemang ger dig dessutom fritt antal väktarutryckningar så du behöver inte oroa dig för falsklarm eller att det skulle stå dig dyrt om de gjorde en utryckning till er bostad och det sedan visar sig att det inte finns några inkräktare på plats. 

Trådlösa inbrottslarm 

Nu förtiden är det allt mer vanligt med trådlösa inbrottslam som kommunicerar med radiovågor. Dessa larm är otroligt enkla att installera och man behöver inte dra några kablar mellan centralenheten och larmcensorerna. Däremot drivs ett trådlöst inbrottslarm med batterier vilket innebär att de måste bytas ut då och då. Ofta ger larmet av sig någon form av signal när batterierna behöver bytas ut. Det kan vara ett blinkande ljus eller någon form av ljud. Då tar du bara ner inbrottslarmet och öppnar batteriluckan och sätter i nya batterier.